Software Development

Software Development
32 საათი
კურსის სრული ღირებულება - ₾1,080
მათთვის, ვისაც აინტერესებს, თუ როგორ უნდა შეიმუშაოს პროგრამული უზრუნველყოფის დიზაინი – მისი დაგეგმვა და იმპლემენტაცია ამ სფეროში არსებული თან...
16 ლექცია
32 საათი
კურსის სრული ღირებულება - ₾1,080
Back-end
22 საათი
კურსის სრული ღირებულება - ₾960
მათთვის, ვისაც სურს, დაეუფლოს პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირებას, ხარისხის კონტროლს და ისწავლოს ციფრული პროდუქტების გაუმჯობესება ხარვეზების აღმოჩე...
11 ლექცია
22 საათი
კურსის სრული ღირებულება - ₾960