Agile Project Management with Scrum

agile scrum

თანამედროვე სამყაროში, პროექტის მართვის Agile მიდგომების ცოდნა, IT პროექტის მენეჯერისთვის ერთ-ერთი მთავარი და მოთხოვნადი კომპეტენციაა. IT მიმართულებით ინფორმირებულობის გარდა, პროექტ მენეჯერს კარგი ლიდერული უნარები და Agile ფრეიმვორკებით მუშაობის გამოცდილებაც სჭირდება. Agile Project Management with Scrum ტრენინგი არის დამწყები ან მოქმედი IT პროექტების/პროდუქტების მენეჯერებისთვის, ასევე ადამიანებისთვის ვისაც სურთ პროექტების მართვის თანამედროვე მიდგომების შესწავლა და ამ მიმართულებით განვითარება. თეორიული ცოდნის გარდა, კურსის ფარგლებში პრაქტიკული სწავლებითა და ინტერაქციული აქტივობებით შეიძენ და გაიმყარებ Agile-ით პროექტის მართვის უნარებს და Scrum-ის ფრეიმვორკით მუშაობის შესახებ პრაქტიკაში გამოყენებად, ფუნდამენტურ ცოდნას მიიღებთ.

კურსის გასავლელად აუცილებელია:

 • პროექტების/პროდუქტების შექმნის პროცესში მონაწილეობის გამოცდილება
 • ფლობდე ინგლისურ ენას B2 დონეზე, შეგეძლოს ინგლისურად მასალების კითხვა და გააზრება

კურსი შედგება 10 ლექციისაგან, რომელთა განმავლობაშიც ისწავლი:

 • Რა არის და როგორ მუშაობს Agile და Scrum-ის ფრეიმვორკი
 • რა გამოწვევების გადაჭრაში ეხმარება Agile და Scrum-ის ფრეიმვორკი ორგანიზაციებსა და გუნდებს
 • Რა დამხმარე ინსტრუმენტები და პრაქტიკები შეგიძლია გამოიყენო პროექტების ეფექტურად მართვისთვის
 • Რა ნაბიჯების გადადგმაა საჭირო ამ მიმართულებებით კარიერის გასავითარებლად

კურსის შედეგად:

 • შეძლებ Agile-ისა და Scrum-ის ფრეიმვორკიის დანერგვას და მისი გამოყენებით პროექტის სრული სასიცოცხლო ციკლის მართვას, მათ შორის, პროექტის ინიცირებას, მოთხოვნების Agile ბექლოგად გადაქცევას, პროექტირებასა და დაგეგმვას, პროექტის იტერაციულ მართვას, პროგრესის გაზომვას და ა.შ.
 • შეძლებ ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღებას, სერტიფიცირებისა და ტექნიკური გასაუბრებისთვისთვის მომზადებას
 • გახდები კონკურენტუნარიანი ბაზარზე
 • იღებ კვალიფიკაციის დამადასტურებელ სერტიფიკატს
 • უერთდები ჩვენს OLumni კლუბს და რეგულარულად იღებ ღირებულ და საინტერესო ინფორმაციას – მასტერკლასებისა თუ Meetup-ების სახით.

ლექცია 1 - გაცნობა; შესავალი Agile-ში

1. რას ისწავლი კურსის განმავლობაში?
> თემების ჩამოთვლა
> გაცნობა
> სტუდენტების მოლოდინები, მოლოდინების განხილვა
2. როგორ შეიქმნა Agile?
> ისტორია, წინაპირობა
> adaptive vs predictive
3. რა არის Agile?
> ინსტრუმენტი vs მიზანი
> მაინდსეტი
> მანიფესტი
> ღირებულებები და პრინციპები
> სავარჯიშო
4. როგორია დღეს Agile-ის პოპულარობა?
> ინდუსტრია
> პროფესიები
> რეინჯები
> განვითარების ჯაჭვი

ლექცია 2 - Agile გარემო; Agile ფრეიმვორკების მიმოხილვა

1. როდის გამოვიყენოთ Agile?
> Agile-ის საჭიროება
> Agile-ისთვის საჭირო გარემო
> Agile-ის დანერგვისთვის სწორი მიდგომა
2. როგორია Agile გუნდის / ორგანიზაციის სტრუქტურა?
> feature team vs component team
> ჰორიზონტალური vs ვერტიკალური
> დელეგირება vs კონტროლი
> დელეგირების დონე
3. რომელია Agile-ის პოპულარული ფრეიმვორკები, რა განსხვავება და მსგავსებაა მათ შორის?
> Scrum vs Kanban
> Scrum და Kanban-ის კავშირი
> სავარჯიშო

ლექცია 3 - პროდუქტი; პროდუქტის ბექლოგი

1. რა არის პროდუქტი?
2. რისი მომზადებაა საჭირო პროდუქტის ინიცირებისთვის?
> პროდუქტის მიზანი
> მომხმარებელი
> ჩართული მხარეები
3. როგორია პროდუქტის ბექლოგი Agile-ში?
4. რა არის Epic, User Story, Task და როგორ ვიყენებთ ი
> INVEST მოდელი
> Who? what? why?
> სავარჯიშო

ლექცია 4 - პროექტი; პროექტირება Agile-ში

1. რა არის პროექტი?
2. რა განსხვავება და კავშირია პროდუქტსა და პროექტს შორის?
3. როტორია პროექტი ეჯაილში?
> დროის, ბიუჯეტის, მოთხოვნების, რისკების, კომუნიკაციის მართვა
4. როგორ ხდება პროექტირება? რა არის MVP?
> User Story Mapping
5. რა მნიშვნელობა აქვს პრიორეტიზაციას და რა პრიორეტიზაციის მიდგომები გამოიყენება?
> moscow, WSJF, ა.შ.
> სავარჯიშო

ლექცია 5 - Scrum-ის შესავალი

1. როგორ შეიქმნა Scrum?
> წინაპირობა, საფუძველი, ისტორია
2. რა არის Scrum?
> Scrum Guide
> Scrum-ის საყრდენები, ღირებულებები
> სავარჯიშო
3. როგორ ერგება Scrum Agile ფილოსოფიას?
4. რა არის Scrum-ის დანერგვის წინაპირობა?
> Scrum გუნდის გარემო
> პროდუქტის სპეციფიკა

ლექცია 6 - Scrum-ის შემადგენლობა; Scrum პრაქტიკაში

1. როგორ მუშაობს Scrum ერთობლიობაში?
> Scrum one pager
2. რა არის სპრინტი?
3. Scrum-ის თამაში და განხილვა

ლექცია 7 - Scrum-ის როლები და ცერემონიები

1. Scrum-ის Როლები
> პროდაქტ ოუნერი, Scrum მასტერი, დევ გუნდი
> Do’s and Dont’s
2. Scrum-ის ცერემონიები
> ფლენინგი, დეილი, რევიუ, რეტრო

ლექცია 8 - Scrum-ის არტეფაქტები; შეფასება Scrum-ში

1. რა არტიფაქტები არის Scrum-ში?
> პროდუქტის ბექლოგი, სპრინტის ბექლოგი, ინკრემენტი
2. რა არის DoR და DoD და როგორ გამოიყენება?
3. რა არის პოპულარული შეფასების ტექნიკები Scrum გუნდებში?
> შედარებითი vs აბსოლუტური შეფასება
> Story Point-ები
> ფიბონაჩი

ლექცია 9 - Scrum-ის მეტრიკები; ინსტრუმენტები

1. როგორ ვზომავთ Scrum-ში პერფორმანსს და როგორ ვიყენებთ მათ?
> Velocity, Burndown Chart და სხვა
2. რა ინსტრუმენტებს იყენებენ Scrum გუნდები?
> დაფა vs Jira
> Jira Demo
> Trello, Asana…
3. Scrum Guide 2020

ლექცია 10 - კარიერა Agile-ის/Scrum-ის მიმართულებით; ტრენინგის შეჯამება

1. რა სერთიფიკატებია Agile-ის / Scrum-ის მიმართულებით?
> PMI-ACP, PSM, PSPO
2. Professional Scrum Master I-ის ტესტები
3. როგორ განავითარო კარიერა Agile-ის/Scrum-ის მიმართულებით?
> რა მოთხოვნები აქვთ დამსაქმებლებს?
> როგორ მოემზადო გასაუბრებისთვის
4. ტრენინგის რეტროსპექტიული შეჯამება
შემოგვიერთდი
ხანგრძლივობა: 20 საათი
ლექციების რაოდენობა: 10
დაწყების თარიღი: 20 მარტი
ლექციის დღეები: ორშაბათი 19:00 - 21:00 ოთხშაბათი 19:00 - 21:00 პარასკევი 19:00 - 21:00 Offline/ბოჭორმის ქ. 18
ღირებულება:
კურსის სრული ღირებულება - ₾960