React

დანიელ ბარბაქაძე

თუ სურს, ცოდნას შემატო React Development და პრაქტიკული გამოცდილება მიიღო Javascript-ის პროგრამირების ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი მიმართულებით, OL Academy კურსის გავლის შემდეგ გთავაზობს:

 • წვდომას დახურულ ჯგუფზე, სადაც თავმოყრილი არიან ლექტორები, კურსდამთავრებულები და React-ის სპეციალისტები, რომლებიც მუდმივად მზად არიან გაგიზიარონ წლობით დაგროვილი გამოცდილება, დაგეხმარონ და მოგცენ რჩევები.
 • ცოდნას, რომელიც პასუხობს ბაზარზე არსებულ  აქტუალურ მოთხოვნებს და უნარებს, რომლებიც დაგეხმარება სასურველი პოზიციის დაკავებაში.
 • წვდომას დასაქმებისა და სტაჟირების პროგრამებზე ჩვენს და მეგობარ კომპანიებში.

კურსის გასავლელად აუცილებელია:

 • გაინტერესებდეს REACT-ს მიმართულება
 • ერკვეოდე HTML, CSS და JAVASCRIPT-ის საწყისებში
 • ფლობდე ინგლისურ ენას ელემენტარულ A2 დონეზე – ანუ, შეგეძლოს ინგლისურად მასალების კითხვა და გააზრება

კურსი შედგება 20 ლექციისაგან, რომელთა განმავლობაშიც ITვისებ:

 • Javascript-ის Advanced საკითხებს
 • Object-oriented პროგრამირებას და მის რაობას
 • React-ის ძირითად თემებსა და კონცეფციებს
 • მონაცემთა სტრუქტურებს
 • Web აპლიკაციების შექმნას
 • მიღებული ცოდნის პრაქტიკულად გამოყენებას – ფინალური პროექტის სახით

კურსის შედეგად:

 • React-ის გამოყენებით შექმნა user friendly multi და single page ვებ აპლიკაციები
 • შეძლებ აღიქვა აპლიკაციის სტრუქტურა და მისი მუშაობის მთელი პროცესი
 • მარტივად გაერკვევი უცხო პროექტებში და შეძლებ არსებულ პროექტებზე მუშაობის გაგრძელებას
 • იღებ კვალიფიკაციის დამადასტურებელ სერტიფიკატს
 • გადადიხარ განვითარების ახალ საფეხურზე და ხდები სერტიფიცირებული REACT დეველოპერი

შეხვედრა 1

გაცნობა
კურსის მიმოხილვა
კურსის მიზანი
სამუშაო გარემოს გამართვა
Javascript basics warm up

შეხვედრა 2

What is ‘This’
.bind() | .call() | .apply()
Constructor Functions
Object prototype

შეხვედრა 3

What is OOP (Object-oriented programming)
> encapsulation
> abstraction
> inheritance
> polymorphism
Classes in JS
instanceof and typeof

შეხვედრა 4

Callback function
Closures (including Lexical scoping)
Factory funtion

შეხვედრა 5

General asynchronous programming concepts
Introducing asynchronous JavaScript
> asynchronous JavaScript
Callbacks | nested Callbacks | Promises | async/await

შეხვედრა 6

Stack (as Data Structure)
Queue (as Data Structure)
Difference between Runtime and Compile Time
Concurrency model and the event loop
> runtime concepts
> event loop
> never blocking

შეხვედრა 7

How the Internet and web work?
What is a web server?
Introducing Node
What is npm?
> package(-lock).json ( npm init)
> npm install, scripts, audit
> dependencies vs devDependencies
npm vs yarn
Introducing Express + nodemon

შეხვედრა 8

Introduction to client-side frameworks
> a brief history
> what frameworks are out there?
> why do frameworks exist?
> the verbosity of DOM changes
> another way to build UIs
> other things frameworks give us
> things to consider when using frameworks
> how to choose a framework
Getting started with React
> hello React
> use cases
> how does React use JavaScript?
> setting up your first React to a Website (CDN)

შეხვედრა 9

create-react-app
React default setup
Introducing JSX
Rendering Elements
Components and Props
state

შეხვედრა 10

Props
Lifecycles
Sass in React
Lifting State Up

შეხვედრა 11

Import / Export (ES6)
Array Destructuring
Introducing Hooks
useState Hook
useEffect Hook
Rules of Hooks

შეხვედრა 12

useRef
Specific Additional Topics
> git Branching
> color schemes generator

შეხვედრა 13

Building Your Own Hooks

შეხვედრა 14

Forms
Specific Additional Topics
> reactstrap

შეხვედრა 15

React Routes – Quick Start
Router
Link
Switch
Route
Redirect

შეხვედრა 16

API – Hooks
> useHistory
> useLocation
> useParams
> useRouteMatch

შეხვედრა 17

What is Firebase
Linking firebase to React

შეხვედრა 18

Creating a Production Build
Deploy React to Netlify
GitHub Branching with real examples

შეხვედრა 19

Composition vs Inheritance
Higher-Order Components
Thinking in React
What Comes Next?!

შეხვედრა 20

ფინალური პროექტების წარდგენა
ზოგადი და გასაუბრებისთვის საჭირო პრაქტიკული რჩევები
მიღებული გამოცდილების განხილვა
Feedback ების გაცვლა
კურსის შეჯამება
შემოგვიერთდი
ხანგრძლივობა: 40 საათი
ლექციების რაოდენობა: 20
დაწყების თარიღი: 22 მარტი
ლექციის დღეები: ოთხშაბათი 19:00 - 21:00 შაბათი 11:00 - 13:00 Online/Google Meet
ღირებულება:
კურსის სრული ღირებულება - ₾960