• პროგრამის მიზანი:

  მონაწილეებმა შეძლონ PL/SQL თანამედროვე საშუალებების გამოყენება პროგრამული მოდულების შექმნისა და ოპტიმიზაციის კუთხით. ასევე, გაიღრმავონ ცოდნა პაკეტების, კურსორების, კოლექციებისა და სხვა ობიექტების დამატებითი შესაძლებლობების კუთხით.

 • ვისთვისაა პროგრამა:

  მათთვის, ვისაც სურს გაიღრმავოს ცოდნა Oracle PL/SQL მიმართულებით.

 • რა ცოდნა მოეთხოვება მონაწილეს?

  უნდა ჰქონდეს Oracle მონაცემთა ბაზებისა და PL/SQL-ის ფუნდამენტური ცოდნა, ფლობდეს ინგლისურ ენას A2 დონეზე.

 • რას ისწავლის:

  მონაწილეები ისწავლიან PL/SQL ფუნქციონალური პროგრამების წერას, ეფექტური პროგრამირების კვლევას საუკეთესო თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით და კოდის დაცვას არასანქცირებული წვდომისგან.

 • რის გაკეთებას შეძლებს პროგრამის დასრულების შემდეგ:

  მონაწილეები შეძლებენ PL/SQL პაკეტებისა და პროგრამული მოდულების შექმნას მათი ეფექტური გამოყენებისთვის, PL/SQL კოლექციების გამოყენებას, PL/SQL კოდის ოპტიმიზაციას წარმადობის მაქსიმალურად გაზრდისთვის, ვირტუალურ კერძო მონაცემთა ბაზებთან მუშაობას, დიდი მოცულობის ობიექტებთან მუშაობასა და მათი ტიპების გამოყენებას.

პროგრამის საკითხები:

 • პროგრამის ხანგრძლივობა

  36 საათი

 • მონაწილეების რაოდენობა

  8-20

 • ლოკაცია

  ორიენტ ლოჯიკის სათავო ოფისი, მის: თბილისი, ბოჭორმის ქ. 18

 • ღირებულება

  დამოკიდებულია მონაწილეების რაოდენობაზე