• პროგრამის მიზანი:

  ინფორმაციული და კიბერ უსაფრთხოების მიმართულებით ცნობიერების ამაღლება, სამომხმარებლო დონეზე კიბერ საფრთხეებს იდენტიფიცირება და პრევენციული ზომების მიღების შესაძლებლობა.

 • ვისთვისაა პროგრამა:

  ნებისმიერი ასაკის ადამიანისთის, რომელსაც შეხება აქვს კომპიუტერულ თუ მობილურ მოწყობილობებთან.

 • რას ისწავლის:

  თუ რა რისკები და საფრთხეები არსებობს კიბერ სივრცეში. რა კიბერ საფრთხეებს ვხდებით ტექნოლოგიებში ყოველდღიური გამოყენებისას. უსაფრთხოების რა პრობლემები არსებობს ელექტრონული/დისტანციური სერვისებით სარგებლობისას. სამომხმარებლო დონეზე როგორ მოახდინოს რისკების იდენტიფიცირება და დაიცვას საკუთარი სისტემა/ინფორმაცია.

 • რის გაკეთებას შეძლებს პროგრამის დასრულების შემდეგ:

  მონაწილეს ეცოდინება, როგორ დაიცვას თავისი კომპიუტერული თუ მობილური მოწყობილობები, როგორ შეამციროს მომხმარებლის წინაშე ყოველდღიური საფრთხეები პირად თუ კორპორატიულ სივრცეში.

ძირითადი საკითხები:

 • Online/დისტანციური სერვისების უსაფრთხო გამოყენება
 • პირადი ინფორმაციის დაცვა
 • პროგრამული და ოპერაციული სისტემის უსაფრთხოების ძირითადი ასპექტები
 • Phishing და ონლაინ თაღლითობის სახეობები
 • კიბერ უსაფრთხოება, როგორც ქვეყანათშორის დაპირისპირების ახალი სივრცე
 • პროგრამის ხანგრძლივობა

  18 საათი

 • მონაწილეების რაოდენობა

  8-15

 • ლოკაცია

  დამკვეთთან შეთანხმებით

 • ღირებულება

  დამოკიდებულია მონაწილეების რაოდენობაზე