• პროგრამის მიზანი:

  მონაწილეებს გავაცნოთ Unit testing-ის იმპლემენტაცია, მისი შემუშავების საუკეთესო პრაქტიკები და ანტი პატერნები. პროგრამის დასრულების შემდეგ მონაწილეები მიღებულ ცოდნას მოარგებენ პრაქტიკულ პროექტებს. ყოველი შეხვედრა დასრულდება კითხვა-პასუხითა და დისკუსიით, რაც მსმენელებს მისცემს უფრო მეტ ცოდნას კონკრეტულ საკითხზე. პროგრამის ფარგლებში მონაწილეებს ექნებათ პრაქტიკული დავალებები. კურსის ბოლოს იქნება პროექტების განხილვა და შეჯამება.

 • ვისთვისაა პროგრამა:

  პროგრამის პრაქტიკულ ნაწილში გამოყენებული იქნება C# პროგრამირების ენა, ამიტომ კურსი განკუთვნილია მათთვის, ვინც იცის პროგრამირების საფუძვლები და სურს ცოდნა გაიღრმაოს Unit Testing-ის მიმართულებით.

 • რას ისწავლის:

  გაიგებენ, თუ რა როლი აქვს ავტომატურ ტესტინგს ხარისხიანი პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავებაში, შეძლებენ Unit testing-ის სხვადასხვა მიდგომას შორის აირჩიონ ოპტიმალური, ისწავლიან Unit testing-ის საუკეთესო პრაქტიკებსა და პრინციპებს, შეძლებენ წერონ Unit test-ები, რომლებიც მაქსიმალურ ღირებულებას მისცემს პროექტს; ისწავლიან Refactoring-ს, რომელიც ტესტების წერისას საშუალებას მისცემთ, მიიღონ შენარჩუნებადი და ოპტიმალური Test Case-ები, გაიგებენ როგორ და რით განსხვავდება ავტომატური ტესტირების ტიპები (Integration, End to End).

 • რის გაკეთებას შეძლებს პროგრამის დასრულების შემდეგ:

  Unit test-ების წერასა და პრობლემების აღმოჩენას რეალურ პროექტში, მარტივად შესაცვლელი, მოქნილი და ხარისხნიანი კოდის წერას, ინკრემენტალურ რეფაქტორინგს კოდში ცვლილების მარტივად შესატანად.

პროგრამის საკითხები:

 • პროგრამის ხანგრძლივობა

  22 საათი

 • მონაწილეების რაოდენობა

  8-15

 • ლოკაცია

  ორიენტ ლოჯიკის სათავო ოფისი, მის: თბილისი, ბოჭორმის ქ. 18

 • ღირებულება

  დამოკიდებულია მონაწილეების რაოდენობაზე