პროექტის მენეჯერი და სერთიფიცირებული ეჯაილ ქოუჩი (ICP-ACC), 8+ წლიანი გამოცდილებით IT სფეროში, კერძო და საჯარო სექტორში.

Singular-ის Scrum Master.

2,5 წლის განმავლობაში იყო ეჯაილ ქოუჩი თიბისი ბანკში. პარალელურად იყო My.ge-ს (TNET) დამოუკიდებელი კონსულტანტი.

როგორც ეჯაილ ქოუჩი/კონსულტანტი მუშაობდა 2 დონეზე:

1. ორგანიზაციის დონეზე ეჯაილ maturity-ს გაზრდაზე, მათ შორის, სხვადასხვა დონის მენეჯერებს ეხმარებოდა:
● ორგანიზაციული სტრუქტურის ჩამოყალიბებაში,
● მიზნების და პრიორეტიზაციის პროცესების / პრაქტიკების აწყობა / დახვეწაში,
● ორგანიზაციის მასშტაბის ეჯაილ მაინდსეტისა და ცოდნის გაზრდაში;
● ადამიანური კაპიტალის ადმინისტრირების და მართვის პროცესში და სხვა;

2. გუნდების დონეზე ეჯაილ ფრეიმვორკების დანერგვა-განვითარებაზე, მათ შორის, გუნდის კაპიტნებსა და წევრებს ეხმარებოდა:
● მათი მიზნების სწორად ფორმულირებასა და მათ ყოველდღიურ საქმიანობაში გადატანაში,
● მიზნების მიღწევისთვის სწორი ეჯაილ ფრეიმვორკებისა და პრაქტიკების შერჩევაში,
● შერჩეული ფრეიმვორკებისა და პრაქტიკების დანერგვაში,
● უწყვეტი მიწოდების მიდგომის შემოტანასა და ემპირიზმზე დამყარებული განვითარების პროცესის გამართვაში.


ამ სერვისის ეფექტურად მიწოდებისთვის, საჭიროების მიხედვით, მუშაობდა:
● როგორც ქოუჩი
● როგორც ტრენერი
● როგორც ფასილიტატორი
● როგორც კონსულტანტი


ამ პერიოდის განმავლობაში დაგროვილ საინტერესო გამოცდილებას გიორგი გაგიზიარებს შენ და დაგეხმარება პროფესიულ განვითარებაში.

ლექტორის კურსები

20 საათი
კურსის სრული ღირებულება - ₾960
თანამედროვე სამყაროში, პროექტის მართვის Agile მიდგომების ცოდნა, IT პროექტის მენეჯერისთვის ერთ-ერთი მთავარი და მოთხოვნადი კომპეტენციაა. IT მიმართულე...
10 ლექცია
20 საათი
კურსის სრული ღირებულება - ₾960