კიბერ უსაფრთხოების პროფესიონალი 6+ წლიანი გამოცდილებით,
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კომპიუტერულ ინციდენტებზე რეაგირების სამმართველოს უფროსი.

სრულფასოვნად ფლობს კიბერ უსაფრთხოების მრავალ დისციპლინას, მათ შორის Ethical Hacking-ს, Malware Analysis, Threat Intelligence, Network Vulnerability Assessment, Risk mitigation, Threat Hunting...
მიღებული აქვს მონაწილეობა ისეთი უმაღლესი კლასის კიბერ-სწავლებებში, როგორებიცაა:
• NATO’s Locked Shield
• Amber Mist
• Michigan Cyber range

არის მფლობელი არაერთი წამყვანი ორგანიზაციის კიბერ-უსაფრთხოების სერთიფიკატის, მათ შორის:
• NATO
• FBI
• DTRA
• Clarified Security
• SentinelOne
• X-Ways Forensics
• 3SDL
• EC-Council
• SEC599: Defeating Advanced Adversaries - Purple Team Tactics & Kill Chain Defenses
• GIAC Defending Advanced Threats (GDAT)

გიორგის ეს ცოდნა და პრაქტიკული გამოცდილება აუცილებლად დაგეხმარება, რომ გადახვიდე განვITარების ახალ საფეხურზე და გახდე კიბერ უსაფრთხოების პროფესიონალი

ლექტორის კურსები

კურსები ვერ მოიძებნა.
ფილტრის წაშლა