კიბერ უსაფრთხოების პროფესიონალი 7+ წლიანი გამოცდილებით

გიორგის როგორც კარიერული, ასევე აკადემიური გამოცდილება ძალიან შთამბეჭდავია:
• ინფორმაციული ტექნოლოგიების დოქტორი და IT მენეჯმენტის მაგისტრის ხარისხის მფლობელი
• მოწვეული ლექტორი „კომპიუტერული უსაფრთხოების“ მიმართულებით წამყვან უნივერსიტეტებში
• EC-council ის კიბერ უსაფრთხოების სერტიფიცირებული სპეციალისტი
• Python ალგორითმებისა და პროგრამირების, ასევე “Ethical Hacking“-ისა და სხვა მრავალი საერთაშორისო სერტიფიკატის მქონე პროფესიონალი

გიორგის უდიდესი გამოცდილება და კიბერ სამყაროს სპეციფიკის თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა აუცილებლად დაგეხმარება, რომ გადახვიდე განვITარების ახალ საფეხურზე და გახდე კიბერ უსაფრთხოების პროფესიონალი.

ლექტორის კურსები

კურსები ვერ მოიძებნა.
ფილტრის წაშლა